Om oss

Vi lager teknologi for bonden, dyrene og miljøet.

man petting cow

Monil er et norsk teknologiselskap som leverer robuste virtuelle gjerder til norske storfebønder.

Monil icon

Verden krever at landbruket må produsere mer mat, på en grønnere måte - og vi er avhengige av bønder og beitedyr, samt ny teknologi, for å klare det.

Hvorfor?

Beitedyr er en kilde til kortreist, frisk mat og de kan utnytte områder som ellers ikke egner seg å dyrke mat på. I tillegg kan de være med på å forhindre at landet gror igjen, samt bidra til et levende bygdemiljø.

benefits of having farm animals
Farm in Norway
Utfordringen

Bøndene blir stadig færre. Med lange arbeidsdager og høye kostnader, må det bli både enklere og mer lønnsomt å ha beitedyr ute.

60-tallet

160 000 gårder

 

I dag

37 000 gårder

Hvordan?

Monil ble startet først og fremst for å gi bonden verktøy for å effektivisere driften. I dag gjør vi dette ved å utfordre tradisjonelle gjerder med virtuelle gjerder.

Fremtiden?

Senere skal vi forenkle og forbedre langt flere aspekter ved husdyrhold, som å gi bedre innsikt i dyrenes helse, atferd og trivsel, varsling ved brunst og automatisering av styrt beite. Litt som en digital gjeter.

Monil app
Vår bakgrunn

Monil ble startet i 2022 av et team ingeniører med skikkelig peiling på mikroelektronikk, lav-strøm elektronikk, maskinvare- og programvareutvikling. Fra tidligere satsinger har vi lang erfaring med å bygge vellykkede teknologiselskaper.

Vi ble inspirert av å kunne lage fremtidens teknologi som kan gjøre hverdagen til bonden enklere, samt gi et godt liv til dyrene.

 

 

Firda logoTeledyne logoTandberg logoenergy micro logo

cows