Bruk Monil | Opplæring

Tren opp dyra

Følg guiden for å få dyra til å forstå systemet

Dyra må trenes opp før de kan bruke systemet

Dyra må trenes opp til å forstå signalene fra klaven. Dette gjøres ved å utsette dem hyppig for signalene innenfor et kort tidsrom. Målet er at dyra skal reagere på lydsignalene alene, og unngå bruk av strømsignaler.

For sikkerhets skyld anbefaler vi at opplæring skjer innenfor et fysisk inngjerdet område hvor deler av området innskrenkes ved hjelp av det virtuelle gjerdet. På denne måten er det lett å ha oversikt og kontroll med dyra samtidig som de vil bli hyppig eksponert for gjerdet og kan raskere forstå hvordan det virker.

Under opplæringen er det viktig å følge med på at dyra har det bra og ikke blir urolig for løsningen. De fleste beitedyr lærer virtuelle gjerder fort, og trenger kun noen få møter med gjerdet over noen dager på å forstå systemet.

For dyr som har problemer med å lære, anbefaler vi å ta dem ut av flokken for ikke å forvirre de andre dyra. Senere kan du prøve igjen ettersom dyra kan lære av resten av den ferdig opptrente flokken.

I starten av opplæringen vil signalene fra klaven stoppe så snart dyra beveger seg i ønsket retning - bort fra gjerdet. Når dyra har klart å respondere korrekt flere ganger, bytter systemet til en normal modus der lyden spilles helt til dyra er på plass tilbake innenfor det virtuelt inngjerdede området.

Når dyra i hovedsak responderer på lydsignalene vil de ansees som opptrent. Du kan følge med på signalene som gis til hvert enkelt dyr i appen.

 

Praktiske tips for opplæring

 • Etter at dyra slippes ut fra fjøset for sesongen bør de få minst 24 timer på å "løpe fra seg" før de begynner å læres opp i bruk av systemet.
 • Et velegnet område for opplæring av dyra bør:
  • Være omgitt av et fysisk gjerde
  • Ha god mobildekning
  • Ha rikelig tilgang på fôr og vann for minst 10 dager
  • Være lite nok til at dyra har mange og hyppige interaksjoner med gjerdet
  • Det virtuelle gjerdet bør være av en enkel rektangulær form
  • Det virtuelle gjerdet bør ikke endres under treningsperioden
 • Følg med på signalene som gis til dyra i appen for å se status på treningen.

 

Dyr som har brukt lignende systemer tidligere

Vi har sett av dyr som har brukt andre tilsvarende systemer tidligere raskt forstår signalene fra Monil sin klave.

Sist oppdatert 19.9.2023

Trenger du mer hjelp?

Få hjelp av oss i support teamet

Hils på Ann Elinor, Eivind & Trond.