Blogg | Kundehistorier

Bonden på Dyster Gård er imponert over Monils ytelse

Hør Johan Bjørneby sin erfaring med Monil sine klaver for stripebeiting! Dyster Gård holder til på Ås der de driver med ammekuer, frilandsgris, korn og frøkornproduksjon.

Johan Bjørneby og kona Tove driver Dyster Gård som er en av seks urgårder i Ås kommune.
Johan Bjørneby og kona Tove driver Dyster Gård som er en av seks urgårder i Ås kommune.
Birgit Kyvik Wester

I dag ønsker vi å dele en historie fra en av våre dedikerte pilotbønder, Johan Bjørneby, som driver Dyster Gård i Ås. Dyster Gård, som ligger tett på Ås sentrum, består av både eide og leide jordområder som strekker seg over imponerende 2 000 dekar. Her dyrker Johan en rekke avlinger, inkludert korn, oljevekster og frøproduksjon. Jorda som beites gjennom hele sesongen består av mange og små beiter for 70 ammekyr og kastrater.

 

Fysiske gjerder blir ikke lenger et problem

Dyster Gård, som ligger i et tettbygd område, har behov for å holde all beitemark inngjerdet for å sikre både dyrenes sikkerhet og nabolagets trygghet. Stripebeitinga skjer innenfor de faste gjerdene, noe som krever stor oppmerksomhet og vedlikehold.

 

Med så intensiv beiting som vi har, sparer vi mye tid på å bruke beiteklaver. Det var en stor jobb å gå å flytte på strømgjerdene hver dag. Tidligere hendte det jo at vi fikk telefoner om dyr som var på vidvanke når en ku hadde ødelagt gjerdet, og da fulgte gjerne hele flokken etter. Da måtte vi først jage dyra inn på riktig beite igjen, og så reparere det ødelagte gjerdet. Nå er det bare å få kua på rett side av det virtuelle gjerdet igjen, så er alt i orden forteller Johan fornøyd.

 

En sommer med Monil-klaver

En ting som både bonde og dreng har satt pris på denne sommeren er at de hver dag har kunnet sitte tørre i bilen og endre på de virtuelle beitegrensene, og slippe å gjøre jobben i fullt regnvær.

 

Sammen med Andreas Pelle, som er fast ansatt på Dyster gård, har Bjørneby bidratt med å teste og gi tilbakemeldinger på de 20 Monil-klavene de har brukt. Forutsetningene har vært at funksjonene i testperioden er enkle og rigide. Det viktige for utviklingen er å se at klavene gjør jobben sin, at de er stabile og at de tåler røff bruk.

 

Vi er glade for at vi har fått lov til å være med å bidra til utviklingen, sier Johan Bjørnebye.

 

En stor takk

På Dyster Gård har Johan og dyrene hans tatt oss imot med åpne armer i sommer, og vi er stolte av å samarbeide med en så profesjonell aktør som Dyster. Vi er veldig takknemlige for deres bidrag til vår produktutvikling.

 

Hold deg oppdatert!

Fyll inn skjemaet her, og følg med.


#digitalegjerder #virtuellegjerder #virtualfencing

Sist oppdatert 28.5.2024