Blogg | Kundehistorier

En enklere hverdag med virtuelle gjerder!

Lær om mer effektiv ressursutnyttelse. Dårlige gjerder har ofte vært en hindring for effektiv utnyttelse av verdifulle utmarksressurser sier storfebonden Odd-Einar. Med Monil kan han bruke tiden mer effektivt.

Storfebonden får en enklere hverdag med Monil
Storfebonden får en enklere hverdag med Monil
Birgit Kyvik Wester

Gjennom sommeren har det vært viktig for oss i Monil å teste produktet vårt hos dedikerte bønder. I dag ønsker vi derfor å dele en historie fra en av våre pilotbønder, Odd-Einar Hjortnæs, som har vært en viktig del av utviklingen vår hos Monil. Odd-Einar driver en melkeproduksjon på rundt 200 000 liter i Asker, ved grensen til Lier. I tillegg har han gleden av å setre på majestetiske Hardangervidda og nyte rettighetene til det store utmarksområdet i Vestmarka. For Odd-Einar har virtuell gjerding vist seg å være en løsning som har forenklet hverdagen hans.

 

Mer effektiv ressursutnyttelse

Dårlige gjerder har ofte vært en hindring for effektiv utnyttelse av verdifulle utmarksressurser. Odd-Einar uttrykker det slik:

 

Med mye dårlig gjerding er det ikke interessant med utnytting av slike utmarksressurser uten virtuell gjerding. Jeg har annet å gjøre enn å reise rundt med traktor og henger for å hente dyr!

 

Odd-Einar er overbevist om at virtuell gjerding vil forbedre hverdagen hans betraktelig. Med denne teknologien blir hverdagen enklere, og han kan bruke tiden mer effektivt.

 

Dyrenes respons på virtuell gjerding

Odd-Einar har også fått førstehånds erfaring med hvordan dyrene reagerer på de virtuelle gjerdene. Han synes dyra som er med på utprøvingen har oppført seg rolig og at de fort skjønner poenget når de mottar lydsignaler.

 

Pålitelig uten mobildekning

En viktig funksjon ved de virtuelle gjerdene er deres pålitelighet. Odd-Einar synes det er positivt at teknologien fungerer selv i områder uten mobildekning. Dette betyr at selv om du ikke kan kommunisere med enheten, vil dyrene likevel motta varsler når de nærmer seg grensen for det definerte beiteområdet. Denne teknologien gir bønder muligheten til å optimalisere ressursbruken, sikre dyrenes sikkerhet, trivsel, og forenkle bondens hverdag.

 

Vi er takknemlige for Odd-Einars deltakelse i utviklingen av vår storfeklave og ser frem til å hjelpe flere bønder med å oppleve fordelene vi kan tilby.

 

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert på Monil sine virtuelle gjerder ved å følge vårt nyhetsbrev.


#digitalegjerder #virtuellegjerder #virtualfencing

Sist oppdatert 4.4.2024