Blogg | Teknologi

De tre største fordelene med digitale gjerder

Oppdag hvordan digitale gjerder revolusjonerer hverdagen til bonden, øker dyrenes trivsel og sikrer et bedre miljø for fremtiden. Digitale gjerder kan enkelt tilpasse seg moderne utfordringer der elektriske gjerder ikke strekker til.

Digitale gjerder er bedre for bonden, dyrene og miljøet
Digitale gjerder er bedre for bonden, dyrene og miljøet
Leah Plotz
Markedsføringssjef/Head of Marketing

Hvert år blir over 2 millioner sau og lam, 254 000 storfe, 58 000 geiter og 9 000 hester satt på utmarksbeite i Norge om sommeren. Det er mange dyr som skal på sommerferie. Utmarksbeite frigjør dermed ressurser og tid til bonden–kanskje de óg kan ta litt ferie?

Ved ettersyn og sanking kan man derimot fort finne ut at man gjerne skulle ha hatt litt mer kontroll over dyrene. Begrensninger av tradisjonelle gjerder gjør at dyr kan havne på andre siden av fjellet eller komme inn i et hyttefelt der de kanskje ikke er så særlig velkomne. Med funksjoner som fjernstyring, integrasjon med smart teknologi og tilpasset adgangskontroll, er digitale gjerder en ny æra innen teknologi. Digitale gjerder har en sterk evne til å tilpasse seg moderne utfordringer der konvensjonelle gjerde-konsepter ikke strekker til. Vi mener digitale gjerder, også kjent som virtuelle eller smarte gjerder, er nemlig bedre på tre hovedområder: at de er bedre for bonden, for dyrene og for miljøet.

 

En enklere hverdag for bonden

Tradisjonelle gjerder tjener på praktiske formål, som å hindre rømming av dyr og å sikre avlingene. De har blitt brukt i flere tusen år å holde dyr i eller utenfor et bestemt område. Men selv gjennom århundrer har tradisjonelle gjerder sine begrensninger. De krever vedlikehold og dermed tid og penger–resursser som de fleste husdyreiere sjeldent har overskudd på. Bedre utnyttelse av beite og effektivisering er avgjørende for å få til en bedre gårdsdrift.

Beite er den mest kostnadseffektive næringskilden, og jo mer tid og areal et husdyr har til disposisjon, desto mer penger sparer bonden. Dyr på beite utnytter fôrressurser som ellers hadde gått tapt.

To tredjedeler av matjorda ligger i terreng og i klimasoner som ikke egner seg for annet enn gressdyrking. Ved å kunne utnytte et større område, kan bonden klare å realisere potensialet som allerede ligger rundt gården. De kan tegne opp et digitalt gjerde der det før ikke var mulig å la dyrene beite.

Denne fleksibiliteten og tilpasningsdyktigheten av et virtuelt gjerde åpner opp muligheter og reduserer tidsbehovet for bonden betraktelig. Gjerder kan enkelt endres ved behov, for eksempel ved å flytte flokken litt lenger opp på fjellet. Fjernstyring gjør at alle endringer av gjerde og tilsyn av dyr kan skje via mobilen. Dette gir bonden muligheten til å overvåke og administrere systemet sitt uansett hvor dyrene er, og slipper å måtte på utmarksbeitet for å flytte dyrene til et annet område.

 

Virtuelle gjerder er bedre for dyrene

Tradisjonelle gjerder på gård har som formål å hindre at dyr rømmer. Men selv om det er flere typer gjerder–til og med gjerder laget av stein–har de svakheter alle sammen, uansett type. Strømgjerder skal ha intensjonen om å kun gi et tydelig signal til dyret, men ofte er strømstyrket satt høyere enn nødvendig, og dyret får støt som gir unødvendig stress.

Virtuelle gjerder har en opplæringsperiode som er tilpasset læringsevnen til dyrene. Dyret får klaven på og får tid på seg til å bli vant med klaven. Så settes flokken ute i et beiteområde de kjenner godt fra før og faller til ro der. Etter en dag eller to, aktiverer husdyreieren et digitalt gjerde ved kun ett begrenset sted, slik at dyret fortsatt har tre sider med et tradisjonell gjerde å forholde seg til. Klaven gir fra seg lyd- og strømsignaler når dyret nærmer seg grensen.

Under opplæringsperioden vil dyret få mange interaksjoner med gjerdet, men når dyret har lært hvordan gjerdet fungerer, går antall interaksjoner med gjerdet ned betraktelig, ofte bare et par ganger i løpet av en hel dag. Da er dyret klar til å bruke det digitale gjerde og vil stort sett kun oppleve lydsignaler fra klaven. Det tar noen dyr veldig kort tid og andre dyr rundt en uke til å bli vant med og lære å forholde seg til det digitale gjerdet.

Digitale gjerder gir mindre støt enn det en tradisjonell gjerde gjør, og kun et kort støt om gangen, ikke kontinuerlig. Hvis et dyr skulle rømme fra et digital gjerde, aktiveres gjerdet på nytt kun når dyret har kommet tilbake til flokken og dermed inn i gjerdeområdet igjen.

 

Aktivitetslogging gir innsikt i dyrets helse

På beite får dyrene følge sin naturlige atferd, noe som bidrar til trivsel og øker kroppens robusthet. Digitale gjerder kan logge hendelser og aktiviteter i sanntid, noe som kan være nyttig for å sørge for at dyret har det bra selv om man ikke besøker de på utmarksbeite like ofte. For selv om man ikke ser dyrene like ofte når de er på utmarksbeite, får man mye mer informasjon om dyrene via appen. Med digitale gjerder kan eieren nemlig se statusen til dyrene til enhver tid. En bonde kan for eksempel se hvor mye batteri som er igjen på klaven og om den eventuelt gir feilmeldinger. Hos dyret kan en bonde se hvor det har beveget seg hen og dermed hvor aktivt det er. Vi i Monil har ambisjoner i årene fremover om å utvikle muligheter til å kunne rapportere om helsen til dyret og for eksempel om det er brunstig.

Digitale gjerder er mer miljøvennlig
Digitale gjerder er mer miljøvennlig

Hvordan digitale gjerder er miljøvennlige

Tradisjonelle gjerder krever store mengder fysiske ressurser. Tradisjonelle gjerder kan være belastende for miljøet på flere måter. Gjerder er ofte bygget av tre, som krever hogst av trær. Dette kan føre til avskoging og ødeleggelser av beskyttede habitater. Behandlingen av tre for å øke levetiden utføres ofte med kjemikalier som kan være giftige og forurensende. Andre vedlikehold som maling og andre kjemikalier for å forhindre råte kan føre til utslipp av skadelige stoffer i miljøet. Når tradisjonelle gjerder blir byttet ut, kan det gamle materialet ende opp som farlig avfall.

Dyr på beite derimot bidrar til å holde landskapet åpent. Et åpent landskap øker refleksjon av solens stråler. Denne refleksjonen av solstråler er viktig! Det bidrar til å regulere temperaturen på jorden ved å redusere mengden varme som absorberes og reduserer mengden UV-stråling som når jordoverflaten. Utmarksbeite er avgjørende for biologisk mangfold og er en tradisjon som er høyaktuelt å holde ved like her i Norge. Det er mer miljøvennlig å la dyrene beite i stedet for å fôre dem med kraftfôr. Ved å utnytte beitemarken bedre og forlenge beitesesongen, gjør digitale gjerder det mulig å bruke ressursene mer effektivt. Mange planter er avhengige av beitedyrene for å opprettholde balansen, både ved å holde vegetasjonen nede slik at andre planter kan vokse, og ved å bidra til spredning av frø.

Banken og forsikringsselskaper legger press på klimaarbeid. Klimakalkulatoren kommer i all sannsynlighet til å bli en integrert del av rapporteringen som gårdseiere må bruke i fremtiden. Klimakalkulatoren skal gi en oversikt over utslippene og mulighetene for å redusere utslipp og binde karbon på gårdsnivå. At man får “poeng” for å bruke verktøy som digitale gjerder er noe som i all sannsynlighet kommer i årene som kommer. Flere banker gir fordeler og rabatter for landbrukslån til å kjøpe blant annet virtuelle gjerder.

 

Digitale gjerder har mange fordeler

Det er viktig å merke seg at fordelene av virtuelle gjerder kan variere avhengig av spesifikke behov, budsjetter og bruksområder. Nøyaktige fordeler vil også avhenge av den spesifikke teknologien og implementeringen av det virtuelle gjerdet. Vi vil se bedre utnyttelse av beiteområder, og vi mener digitale gjerder kan få til dette.

Det finnes utallige muligheter ved å bruke digitale gjerder på beitedyr, men vi ser for oss at disse tre hovedområdene er der tradisjonelle gjerder ikke klarer å imponere lenger. Tradisjonelle gjerder har sine begrensninger, og bedre utnyttelse av beite og effektivisering er avgjørende for fremtidig gårdsdrift.

 

Hold deg oppdatert på Monil sine virtuelle gjerder ved å følge vårt nyhetsbrev.

 

#digitalegjerder #virtuellegjerder #smartgjerder #monil

Sist oppdatert 22.2.2024