Blogg | Teknologi

Fremtidens gjerder - for bonden, dyrene og miljøet

For å nå klimamålene og samtidig fø verdens økende befolkning, er vi helt avhengige av bønder og beitedyr - samt ny teknologi.

Monil klaven er liten og lett og sitter godt på dyret
Monil klaven er liten og lett og sitter godt på dyret
Leah Plotz
Markedsføringssjef/Head of Marketing

I en omfattende rapport peker FNs matvareorganisasjon på at det vil være umulig å nå FNs ernæringsmål og bærekraftsmål uten egg, kjøtt og meieriprodukter (FAO, 2023). Beitedyr blir kanskje spesielt viktig for Norge, med vårt kuperte og varierte terreng. Dyrene kan nemlig utnytte store områder som ellers ikke egner seg som dyrket mark. Samtidig er dyra med på å forhindre at Norge gror igjen, opprettholde et levende bygdemiljø, og er en kilde til både arbeidsplasser og kortreist mat.


Det må bli mer effektivt og lønnsomt å ha beitedyr

Selv om det er best for både miljøet og dyrene å la dem beite i det fri, har dagens praksis sine utfordringer. Tradisjonelle gjerder er dyrt og tidkrevende, både å sette opp og å vedlikeholde. Og til tross for gjerder, rømmer dyr til stadighet, og enkelte områder er umulige å gjerde inn.

Virtuelle gjerder kan gjøre husdyrhold enklere og mer lønnsomt. Først og fremst ved å gi bonden verktøy som effektiviserer driften, som igjen kan gi positive ringvirkninger for dyrene, miljøet og Norges selvforsyningsgrad.

Monil tar sikte på å forenkle og effektivisere husdyrhold med virtuelle gjerder. foto: Marteline Nystad
Monil tar sikte på å forenkle og effektivisere husdyrhold med virtuelle gjerder. foto: Marteline Nystad

Utfordrer tradisjonelle gjerder med virtuelle gjerder

Monil sitt produkt lar dyra bevege seg fritt på nye beiter, samtidig som bonden får full kontroll over hvor flokken befinner seg. Ikke bare sparer man mye tid på ettersyn, sanking og flytting av dyr, men også vedlikehold og ettersyn av gjerder. Teknologien gir også muligheter for bedre utnyttelse av beiteressurser, resirkulering av tidligere innmarksbeiter og potensielle kostnadsbesparelser.

Monil-klaven har toppmontert teknologi som peker mot himmelen.
Monil-klaven har toppmontert teknologi som peker mot himmelen. Foto: Marteline Nystad

Den toppmonterte teknologien gjør Monil-klaven lett å komme til og lite utsatt for slitasje. Den fanger også opp sol- og satellitt-signaler effektivt, som gjør at bonden slipper å bytte batteri i løpet av beitesesongen. Designet vårt er kompakt, lett og sitter tett inntil dyret for å følge deres bevegelser. Dataene gir oss god kontroll på dyrets posisjon, samt indikasjoner på både atferd og trivsel.


Litt som en digital gjeter

Vi er aktivt ute og tester produktet vårt på hundrevis av dyr i sommer sammen med utvalgte pilotbønder. Vi har fått gode resultater på kjernefunksjonaliteten vår, og dyrevelferden er godt ivaretatt. Kuene lærer seg systemet raskt, og de reagerer godt på lydsignalene. Mer om testingen vi har gjort i sommer kan du lese om i Buskap.

Vi lærer enormt mye sammen med pilotbøndene våre, og vi tar tak i problemer som dukker opp underveis. Det krever mye av oss fremover for å sikre at produktet er robust nok til å tåle hardt vær og hard bruk i flere sesonger. Vi sikter på å åpne for forhåndssalg i oktober med leveransegaranti før neste års beitesesong.

Først skal vi levere et robust virtuelt gjerde, deretter er ambisjonen vår å forenkle og forbedre langt flere aspekter ved husdyrhold, som å gi bonden automatisk oversikt over dyras helse og brunst, automatisere styrt beite, og gi bedre innsikt i dyrenes atferd og trivsel. Litt som en digital gjeter.

 

Ønsker du å vite mer om virtuelle gjerder?

Hold deg oppdatert på Monil sine virtuelle gjerder ved å følge vårt nyhetsbrev.

 

 

[1] Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for improved nutrition and health outcomes, FAO 2023

 


#digitalegjerder #virtuellegjerder #virtualfencing

Sist oppdatert 4.4.2024